واجد شرایط بودن شرکت حمل و نقل بین‌المللی نور ترابر سروش جهت استفاده از تسهیلات کنواسیون تیر

تاريخ: 18/10/1391

شماره بخشنامه: 190369/11/758/1310/55/232

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص واجد شرایط بودن شرکت حمل و نقل بین‌المللی نور ترابر سروش جهت استفاده از تسهیلات کنواسیون تیر

دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 190369/11/758/1310/55/232 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به استناد بند (4) ماده (6) کنوانسیون تیر تجدید نظر شده و با رعایت قسمت دوم ضمیمه 9 این کنوانسیون، شرکت حمل ونقل بین‌المللی نور ترابر سروش به مدیریت عاملی آقای کورس سروش حائز شرایط استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کنوانسیون مربوطه و ضمائم آن و نیز دستورالعمل‌های صادره نسبت به ارائه تسهیلات یاد شده در مدت زمان اعتبار پروانه فعالیت شرکت موصوف ، اقدام لازم مبذول دارند. در پایان شایسته است در صورت مشاهده هر گونه تخلفی به استناد ماده (38) همین کنوانسیون مراتب را به این اداره کل اعلام دارند.

Top