معرفی شرکت مهر شیمی سبلان به عنوان شرکت خوشنام نفتی

تاريخ: 19/10/1391

شماره بخشنامه: 195311/91/354

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی شرکت مهر شیمی سبلان به عنوان شرکت خوشنام نفتی

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 195311/91/354 مرخ 19/10/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:پیرو بخشنامه شماره 183056/91/327 مورخ 3/10/91 موضوع حذف شرکت مهر شیمی سبلان از لیست شرکتهای خوشنام، به پیوست تصویر نامه شماره 3714/91 مورخ 12/10/91 معاونت پیگیری و هماهنگی سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام مجدد شرکت مزبور به عنوان شرکت خوشنام ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور به استناد ضوابط جدید صدور مجوز خوشنامی بعنوان شرکت خوشنام معرفی و مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. مقتضی است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول و مراتب را وفق بخشنامه ردیف 51 مورخ 28/11/85 به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. *یادآور می شود متن نامه شماره 3714/91 مورخ 12/10/1391 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر است: پیرو نامه شماره 3482/91/ص مورخ 28/9/1391 و با استناد به ضوابط جدید صدور مجوز خوشنامی و مفاد دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، شرکت مهر شیمی سبلان به عنوان خوشنام معرفی می گردد. خواهشمند است ضمن ابلاغ به کلیه گمرکات اجرایی ذیربط، در صورت مشاهده هر گونه تخلف از شرکت مذکور ، مراتب را در اسرع وقت به ستاد اعلام نمایند.

Top