انجام تشریفات گمرکی صادرات کالاهای سریع الفساد ( میوه، سبزیجات،صیفی جات ،گل و گیاه ولبنیات)

تاريخ: 18/11/1391

شماره بخشنامه: 215541/400 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص انجام تشریفات گمرکی صادرات کالاهای سریع الفساد ( میوه، سبزیجات،صیفی جات ،گل و گیاه ولبنیات) و نیز کالاهایی که با واگن حمل می گردند از طریق کلیه گمرکات ( اعم از داخلی و مرزی(

مدیر کل دفترصادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 215541/400 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه های 200971/91/365 مورخ 26/10/91 ، 180166/91/317 مورخ 28/9/91 موضوع لزوم اظهار کالاهای صادراتی در استانهای محل تولید آنها اعلام می دارد: انجام تشریفات گمرکی صادرات کالاهای سریع الفساد (میوه، سبزیجات، صیفی جات، گل و گیاه و لبنیات) و نیز کالاهایی که با واگن حمل می گردند فارغ از استان تولید آن، از کلیه گمرکات (اعم از داخلی و مرزی) با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.ضمنا مجددا تاکید می گردد صادرات محصولات صادراتی استانهای مرزی در گمرکات مرزی آن استان امکانپذیر می باشد. مقتضی است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

Top