پرایس لیست ماشین آلات راهسازی هیوندای سال 2013 سری 7و9

تاريخ: 6/4/1392

شماره بخشنامه: 62070/3550/206/24/135

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی هیوندای سال 2013 سری 7و9

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 62070/3550/206/24/135 مورخ 5/4/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 232174/4177/205/428 و در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 498 مورخ 28/3/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست سه برگ پرایس ماشین آلات راهسازی HYUNDAI سری 7و9 سال 2013 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت پرشیا جنوب ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده و با درنظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

GRAWLER EXCAVATOR

MODEL

ENGINE

CBM

OPERATING WEIGHT (KG)

OCEAN FRIGHT (USD)

STANDARD FOB (USD)

OPTION PRICE (USD)

CFR BANDAR ABBAS (USD)

R55-9

YANMAR

28886

5650

2170

43302

560

46032

R210LC9

CUMMINS

86339

21900

6480

85990

2590

95060

R210LC-9L/R

CUMMINS

125872

24650

9450

99990

-

109440

R320LC-9

CUMMINS

121729

33000

9130

119660

3130

131920

R380LC-9

CUMMINS

128136

38200

9620

145710

3320

158650

R480LC-9

CUMMINS

150246

48100

11270

175820

4080

191170

R520LC-9

CUMMINS

153222

51000

11500

207677

4080

223257

R800LC-9

CUMMINS

189343

83120

14210

513747

4080

532037

R1200-9

CUMMINS

210778

118000

15810

850000

-

865810

WHEEL TYPE EXCAVATOR

MODEL

ENGINE

CBM

OPERATING WEIGHT (KG)

OCEAN FRIGHT (USD)

STANDARD FOB (USD)

OPTION PRICE (USD)

CFR BANDAR ABBAS (USD)

R55W-9

YANMAR

33466

5550

2510

52475

560

55545

R170W-9
B/Line and front outrigger, rear

CUMMINS

66173

18420

4970

101470

2360

108800

R210W-9

CUMMINS

80746

20500

6060

116360

2360

124780

R170W-9
B/line and 4 outrigger

CUMMINS

66173

18600

4970

101470

6100

112540

R210W-9

CUMMINS

80746

20600

6060

116360

650

123070


WHEEL LOADER

MODEL

ENGINE

CBM

OPERATING WEIGHT (KG)

OCEAN FRIGHT (USD)

STANDARD FOB (USD)

OPTION PRICE (USD)

CFR BANDAR ABBAS (USD)

HL757-9

CUMMINS

68746

14500

5160

91610

2290

99060

HL760-9

CUMMINS

81041

17900

6080

110960

3710

120750

HL770-9

CUMMINS

96013

23100

7210

135800

3910

146920

HL780-9

CUMMINS

128409

30000

9640

186415

5860

201915

HL780-9MARBLE

CUMMINS

128409

30000

9640

182590

16860

209090SKID STEER LOADER

MODEL

ENGINE

CBM

OPERATING WEIGHT (KG)

OCEAN FRIGHT

STANDARD FOB

OPTION PRICE

CFR BANDAR ABBAS

HSL-850-7A

KUBOTA

13144

3355

790

23905

2500

27195

2- WEEL TYPE EXCAVATOR

MODEL

ENGINE

OPTION

OCEAN FREICHT

STANDARD FOB (2012)

OPTION PRICE

USDCFR BANDAR ABBAS

R55w-7

YANMAR

B/LINE & FRONT OUTRIGGERS REAR DOZER (STD)

2503

52495.00

547

55545.00

R140w-7

CUMMINS

4715

83861.00

7211

95787.00

R170w-7

MITSUBISHI

5221

92432.00

7766

105420.00

R200w-7

CUMMINS

6221

111810.00

2299

120330.00

R140w-7

CUMMINS

BREAKERLINE & FOUR OUTGGERS (40R)

4715

84584.00

8031

97330.00

R170w-7

MITSUBISHI

5221

92523.00

8306

106050.00

R200w-7

CUMMINS

6221

111925.00

3444

121590.00


3- WEEL LOADER

MODEL

ENGINE

OPTION

OCEAN FRIGHT

STANDARD FOB (2012)

OPTION PRICE

USDCFR BANDAR ABBAS

HL-730-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

4032

80173.00

1580

85785.00

HL-730TM-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

4101

82204.00

1580

87885.00

HL-740-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

4942

88377.00

2231

95550.00

HL-740TM-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

4833

92686.00

2231

99750.00

HL-757-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

5187

90547.00

2231

97965.00

HL-760-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

6192

110954.00

3604

120750.00

HL-770-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

7318

128745.00

3797

139860.00

HL-780-7A

CUMMINS

KOREAN TIRES

9542

186679.00

5694

201915.00


4- SKID TREER LOADER

MODEL

ENGINE

OPTION

OCEAN FREICHT

STANDARD FOB (2012)

OPTION PRICE

USDCFR BANDAR ABBAS

HSL-650-7

KUBOTA

 

750

23479.00

23479

24229.00

HSL850-7

KUBOTA

 

1013

26182.00

26182

27195.00

6- Crawler excavator

MODEL

ENGINE

OPTION

OCEAN FRIGHT

STANDARD FOB (2012)

OPTION PRICE

USDCFR BANDAR ABBAS

R55-7

YANMAR

BREAKERLINE

2203

43281.00

548

46032.00

R140LC-7

CUMMINS

BREAKERLINE

4404

69408.00

1998

75810.00

R160LC-7

MITSUBISHI

BREAKERLINE

4978

75149.00

2141

82268.00

R180LC-7

MITSUBISHI

BREAKERLINE

5193

77611.00

2141

84945.00

R210LC-7H

HYUNDAI

BREAKERLINE

6554

81204.00

2517

90275.00

R220LC-7H

HYUNDAI

BREAKERLINE

6554

81229.00

2517

90300.00

R250LC-7

CUMMINS

BREAKERLINE

7822

94661.00

2832

105315.00

R300LC-7

HYUNDAI

BREAKERLINE

8561

111668.00

3041

123270.00

R320LC-7

CUMMINS

BREAKERLINE

9382

114942.00

3041

127365.0

R370LC-7

HYUNDAI

BREAKERLINE

9838

141284.00

3228

154350.00

R450LC-7

CUMMINS

BREAKERLINE

11111

178774.00

3970

183855.00

R500LC-7

CUMMINS

BREAKERLINE

11308

189262.00

3970

204540.00

 


Top