استفاده شرکت تندروان بهرو از تسهیلات شرکتهای خوشنام نفتی تا تاریخ 12/4/1393

تاريخ: 7/5/1392

شماره بخشنامه: 76007/92/187/71

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده شرکت تندروان بهرو از تسهیلات شرکتهای خوشنام نفتی تا تاریخ 12/4/1393

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 76007/92/187/71 مورخ 24/4/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه ردیف 86 مورخ 4/3/1392 موضوع اعلام فهرست شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت صادرات فرآورده های نفتی، با توجه به نامه شماره 2238/92/ص مورخ 12/4/92 معاونت محترم پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام میدارد: شرکت تولیدی تندروان بهرو مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور صرفاً جهت صدور محصولات مندرج در پروانه بهره برداری خود تا تاریخ 12/4/1393 می باشد. شایسته است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

Top