لزوم پرداخت مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی فروش فرآورده های نفتی ویژه به عنوان خوراک صنایع جهت صادرات محصولات

تاريخ: 9/5/1392

شماره بخشنامه: 87711/217

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد لزوم پرداخت مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی فروش فرآورده های نفتی ویژه به عنوان خوراک صنایع جهت صادرات محصولات

مدیر کل دفترصادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 87711/217 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بند 3 بخشنامه ردیف 359 مورخ 20/10/91 موضوع اخذ اسناد تامین مواد اولیه به کار رفته در تولید محموله صادراتی به نرخ بین المللی به پیوست تصویر نامه شماره 77877/500 مورخ 29/4/92 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نامه شماره پ ن ش ت /35948-92 مورخ 22/4/92 مدیر عامل شرکت پالایش نفت تهران ارسال و اعلام می دارد. با عنایت به اینکه نرخ خوراک عرضه شده به صنایع جهت تولید و عرضه محصولات در داخل کشور بر اساس 95 درصد نرخ FOB خلیج فارس تعیین می گردد لذا در صورت تقاضای صدور محصولات مزبور، تولیدکنندگان موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی به مرجع رسمی صدور فاکتور مربوطه می باشند. ضمنا تاکید می گردد گمرکات اجرایی در زمان اظهار این محمولات جهت صدور ، ملزم به اخذ اسناد تامین مواد اولیه به کار رفته در تولید محموله صادراتی ، صادره از مراجع رسمی (شرکت نفت ، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ی معتبر) با قیمت فروش به نرخ بین المللی و جهت صادرات ، می باشند. در غیر این صورت لازم است پس از مکاتبه با مراجع صدور فاکتور مذکور وحصول اطمینان از وصول مابه التفاوت قیمت داخلی و بین المللی و اعلام بلامانع بودن صادرات جهت کالاهای موضوع فاکتورهای مورد اشاره نسبت به اجازه خروج کالا اقدام نمایند.شایسته است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مستمر معمول نمایند. *یادآور می شود متن نامه شماره 77877/500 مورخ 29/4/92 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 66049/92 مورخ 11/4/1392 در خصوص نرخ فروش فرآورده های نفتی ویژه به عنوان خوراک صنایع من جمله شرکت نفت سپاهان به استحضار می رساند بر اساس تصویب نامه شماره 14405-88/م/ت40769ک مورخ 27/4/1388 شورای اقتصاد ریاست جمهوری، هر ماهه نرخ خوراک عرضه شده به صنایع جهت تولید و عرضه محصولات در داخل کشور بر اساس 95 درصد نرخ FOB خلیج فارس تعیین و به کلیه مبادی تامین (پالایشگاهها) ابلاغ می گردد. علیهذا تولیدکنندگان ، می بایست بدوا به تامین بازار داخلی اقدام و مازاد تولید خود را می توانند پس از پرداخت ما به التفاوت نرخ داخلی و صادراتی و اخذ مجوزهای لازم به عنوان محصول نهایی صادر نمایند.

Top