بخشنامه گمرک درخصوص اخذ عوارض صادراتی از سنگهای خام و کارنشده، کنسانتره و گندله سنگ آهن

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اخذ عوارض صادراتی از سنگهای خام و کارنشده، کنسانتره و گندله سنگ آهن

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 12283/747/930/71/28 به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 89472/72932/747/930/71/133 مورخ 3/5/90 موضوع لغو عوارض صادراتی سنگهای خام و کارنشده، کنسانتره و گندله سنگ آهن مستند به ماده 58 قانون بودجه سال 1390، به پیوست تصویر نامه شماره 195-210/91 مورخ 22/1/91 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال میگردد

با عنایت به انقضای زمان اجرای قانون بودجه سال قبل و عدم لغو مصوبه شماره 163504/ت45527ک مورخ 29/8/89 هیأت وزیران (ضمیمه بخشنامه شماره 195876/185796/103/98/71/363 مورخ 17/9/89 موضوع رضع عوارض صادراتی اقلام فوق الذکر) شایسته است دستور فرمایید نسبت به اخذ عوارض موصوف از ابتدای سال جاری اقدام نمایند و چنانچه در سال جاری و تاکنون محمولات فوق الذکر بدون اخذ عوارض متعلقه از طریق آن گمرک صادرگردیده است ضمن قطع مرور زمان نسبت به صدور و ابلاغ کسر دریافتی مربوطه با رعایت کلیه مقررات مرتبط اقدام نمایند. ضمناً خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.*یادآور می شود متن نامه شماره 195-210/91 مورخ 22/1/91 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 197133/60 مورخ 12/10/1390 در خصوص تعیین تکلیف عوارض صادراتی سنگ های معدنی خام، کارنشده، کنسانتره، گندله و سنگ آهن به اطلاع می رساند معاونت امور معادن و صنایع معدنی طی نامه شماره 243099/60 مورخ 6/13/90 با ارسال پروژه تحقیقاتی و گزارش توجیهی خواستار حذف عوارض 70 درصدی به صادرات سنگ خام و فرآوری نشده مشمول تعرفه های 2516، 2515، 2514 موضوع مصوبه شماره 163504/ت45527ک مورخ 29/8/89 هیأت وزیران می باشد. همچنین دفتر صادرات گمرک ایران طی نامه های شماره 2421/91 مورخ 16/1/91 و 261479/90 مورخ 28/12/90 خواستار تعیین تکلیف مصوبه فوق الذکر برای سال جاری شده است. تقاضاهای مشابهی نیز از سوی بخش خصوصی و تشکلهای آنها دریافت گردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی و اعلام نظر نمایند.* یادآور می شود متن تصویب نامه شماره 163504/ت45527ک مورخ 29/8/1389 هیئت وزیران به شرح زیر است : وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و واردات با توجه به تشخیص شورای عالی صادرات و بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 158764/ت38846هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 1ـ عوارض صادراتی سنگهای خام و کارنشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیف‌های تعرفه (25161100، 25152000، 25151290، 25151220، 25151210، 25151100، 25161210، 25169090، 25169010، 25162000، 25161290) به میزان هفتاد درصد (70%) تعیین می‌شود.2ـ عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011100) به میزان پنجاه درصد (50%) تعیین می‌شود. 3ـ عوارض صادراتی گندله سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011200) به میزان سی و پنج درصد (35%) تعیین می‌‌شود.4ـ این تصویب‌نامه دو ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است. این تصویب‌نامه در تاریخ24/8/1389 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

 

 

 

 

Top