مصوبه بیمه‌نامه پوشش نوسانات ارزی

تاريخ: 24/1/1391

شماره بخشنامه: -

مصوبه بیمه‌نامه پوشش نوسانات ارزی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب صدور بیمه نامه پوشش نوسانات ارزی خبر داد و گفت: از این پس صادرکنندگان نگران نوسانات نرخ ارز نباشند. به گفته کیومرث فتح الله کرمانشاهی با پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران و در پی تکلیف کارگروه توسعه صادرات کشور، موضوع صدور بیمه‌نامه برای پوشش نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار گرفته است. وی تصریح کرد: این مصوبه روز شنبه آینده در شورای عالی بیمه مرکزی مطرح می‌شود تا پس از تصویب نهایی در نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرات کشور تایید و ابلاغ شود.

 

 

 

 

Top