یکشنبه, 12 شهریور 1396 ساعت 09:26

فراخوان بورسیه تحصیلی(Fellowship ) سازمان جهانی گمرک

فراخوان هفتاد و چهارمین (Fellowship ) سازمان جهانی گمرک ویژه افراد مسلط به زبان فرانسه برگزار می شود .

هفتاد و چهارمین برنامه fellowship سازمان جهانی گمرک به زبان فرانسه از تاریخ 2 بهمن 1396 لغایت  11  اسفند سال جاری در خصوص مدرنیزاسیون و اصلاحات گمرکات و تحت برنامه ظرفیت سازی سازمان جهانی گمرک برگزار می شود.
شرایط احراز این دوره به شرح ذیل می باشد:
دانش فنی در حوزه کاری مندرج در لیست ضمیمه و برخورداری ازتوانایی بیان توصیه های عملی برای طرح های نوسازی گمرک کشورها  در این زمینه؛
تسلط کامل در نوشتن و صحبت کردن به زبان فرانسه ( این موضوع توسط اساتید  سازمان جهانی گمرک به صورت مصاحبه تلفنی احراز می شود.)
مدیر میانی با داشتن سابقه کاری حداقل 4 سال .
حداکثر سن 45 سال .
افراد منتخب موظفند مقاله ای تحلیلی از وضعیت ملی، مشکلات عملیاتی اداره گمرک کشور خود در زمینه نمانکلاتور، تعیین ارزش، قواعد مبدأ، RKC ، AEO ، تقلبات تجاری، ظرفیت سازی و درست کاری و توصیه هایی جهت حل آنها ارائه نمایند. مقاله های ارسالی توسط اساتید سازمان جهانی گمرک مورد بررسی قرار گرفته و سپس به روسای کل گمرکات ذیربط ارجاع و توسط کارشناسان مربوطه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .لازم به ذکر است که 4 هفته از دوره مزبور در سازمان جهانی گمرک و دو هفته دیگر آن در یکی از کشورهای ژاپن، چین و یا کره جنوبی برگزار خواهد شد .
لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت می گردد با تکمیل و ارسال فرم درخواست پیوست، تقاضای خود را حداکثر تا 12مهر ماه1396 به دفتر همکاریهای بین الملل ارسال و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند.
بدیهی است به تقاضاهای واصله پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
فرم درخواست را در ادامه مشاهده می کنید.

خواندن 817 دفعه
Top