درباره ما

درباره مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای پروانه کارگزاری رسمی گمرک

عضو اتحاديه كارگزاران رسمی گمرك ايران و خراسان -

- عضو اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوی

- عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی

- عضو سازمان صنعت و معدن تجارت خراسان رضوی

- یازده  سال سابقه امور گمركی

- 3 سال سابقه حمل و نقل بين المللی و ترانزيت كالا

- بروز رسانی آخرين بخشنامه های گمرك جمهوری اسلامی ايران

- بروز رسانی آخرين بخشنامه های بازرگانی جمهوری اسلامی ايران

Top