دوشنبه, 20 آذر 1396 ساعت 10:10

فراخوان بورسیه تحصیلی (Fellowship )سازمان جهانی گمرک

فراخوان بورسیه تحصیلی (Fellowship )سازمان جهانی گمرک ویژه افراد مسلط به زبان اسپانیایی برگزار می شود....

هفتاد و دومین برنامه fellowship سازمان جهانی گمرک به زبان اسپانیایی و از تاریخ  24 اردیبهشت 97 لغایت 21 تیر1397 در خصوص مدرنیزاسیون و اصلاحات گمرکات و تحت برنامه ظرفیت سازی سازمان جهانی گمرک برگزار می شود.
این دوره قسمتی از برنامه توسعه مدیریت و رهبری مدیران میانی  جهت شرکت در
شرایط احراز این دوره به شرح ذیل می باشد:
دانش کافی در زمینه های فنی
تسلط به زبان اسپانیایی (نوشتاری و گفتاری-  مصاحبه تلفنی  صورت میگیرد.)
داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت در گمرک
حداکثر سن کاندیدای معرفی شده  45 سال  باشد
لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت می گردد با تکمیل و ارسال فرم درخواست پیوست، تقاضای خود را حداکثر تا10 بهمن ماه 1395 به دفتر همکاریهای بین الملل ارسال و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند.
بدیهی است به تقاضاهای واصله پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت دریافت  فرم درخواست  اینجا را کلیک نمایید.

خواندن 960 دفعه
Top