دوشنبه, 27 آذر 1396 ساعت 09:14

ایران و تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی امضا کردند

ایران و تاجیکستان یادداشت تفاهم اجرایی موافقت نامه همکاری های گمرکی امضا کردند ....

یادداشت تفاهم اجرایی موافقت نامه همکاری های گمرکی ایران و تاجیکستان در حاشیه اجلاس فوق العاده شورای سازمان جهانی گمرک در بروکسل به امضای روسای کل گمرکات دو کشور رسید.
این یادداشت تفاهم سرآغاز مهمی در توسعه مناسبات بین المللی گمرکی فی مابین روابط دو کشور ایران و تاجیکیستان محسوب می گردد .شایان ذکر است موافقت نامه دوجانبه درمورد کمک های متقابل امور اداری گمرکی درسال ۱۳۸۱به امضای روسای کل وقت گمرکات دو کشور رسیده بود.
فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در حاشیه این دیدار ضمن استقبال از توسعه روابط گمرکی دوجانبه بر زمینه های توسعه روابط اقتصادی و مشترکات فرهنگی دو کشور تاکید و از همتای تاجیکی خود برای سفر به ایران دعوت نمود .

خواندن 949 دفعه
Top