دوشنبه, 27 آذر 1396 ساعت 09:25

ایران و اتریش یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی امضا کردند

ایران و اتریش با هدف توسعه همکاری های گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت در بروکسل یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی امضا کردند ....

این یادداشت تفاهم در حاشیه اجلاس فوق العاده شورای سازمان جهانی گمرک به امضای گمرکات دو کشور رسید .
در حاشیه اجلاس فوق العاده شورای سازمان جهانی گمرک یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک اتریش به منظور توسعه و تقویت همکاری های گمرکی دوجانبه در حضور فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران به امضای معاون رییس کل گمرک اتریش و مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک کشورمان رسید .
با امضای این یادداشت تفاهم زمینه برای تبادل اطلاعات کالا و مسافر بین گمرکات دو کشور فراهم می شود و همکاری های گمرکات دو کشور برای توسعه و تسهیل مبادلات تجاری دو کشور افزایش می یابد .

خواندن 1127 دفعه
Top