توضیحات گمرک ایران در خصوص اصلاح زیرنویس ردیف تعرفه لاستیک رویی، چرخ بادی نو از کائوچو و سود بازرگانی جهت اجرا در سال 1391

 

 

 

تاريخ: 24/4/1391

شماره بخشنامه: 63960/91/53825/791/241/73/110

توضیحات گمرک ایران در خصوص اصلاح زیرنویس ردیف تعرفه 4011 لاستیک رویی، چرخ بادی نو از کائوچو و سود بازرگانی 40129010 جهت اجرا در سال 1391

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 63960/91/53825/791/241/73/110 مورخ 11/4/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:  پیرو بخشنامه شماره 21889/17905/113/292/73/46 مورخ 12/2/1391 به پیوست تصویرنامه شماره 2101445/91 مورخ 24/3/1391 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اصلاح چاپی زیرنویس ردیف تعرفه 4011 و سودبازرگانی 40129010 جهت اجرا در سال 1391 و اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

*یادآور می شود متن نامه شماره 2101445 /91 مورخ 24/3/1391 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است:احتراما،پیرونامه شماره 48/210/91 مورخ 4/2/1391 در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 به اطلاع می رساند زیرنویس ردیف تعرفه 4011 لاستیک رویی،چرخ بادی نو از کائوچو موضوع ردیف تعرفه مزبور به شرح بندهای 1و2 زیر اصلاح می گردد: 1 – حقوق ورودی معادل ریالی هرکیلوگرم تایر خودروی باری و سنگین به استثناء ردیف تعرفه 40112010 به میزان 9000 ریال و با 30% (هرکدام یبشترباشد) تعیین می گردد.(صفحه 278 کتاب چاپ 1391) 2- حقوق ورودی معادل ریالی هر کیلو گرم تایر خودروی سواری و سبک به میزان 15000 ریال و یا 50% (هرکدام بیشتر باشد) تعیین می گردد.(صفحه 278 کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ سال 1391) 3- ضمنا سود بازرگانی ردیف تعرفه 40129010 سه خطی ،روکش عاجدار لاستیک و ... صفر می باشد که اشتباها 11 درصد چاپ گردیده است.( صفحه 279 کتاب مقررات صادرات و واردات چاپ سال 1391)

 

 

 

Top