بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول (هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ) تولیدی شرکت صدر شیمی گستران

تاريخ: 4/6/1393

شماره بخشنامه: 81466/93/196

بخشنامه گمرک ایران درخصوص استاندارد سازی محصول (هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ) تولیدی شرکت صدر شیمی گستران

با سلام و احترام- پیرو بخشنامه ردیف 128 سال جاری موضوع اعلام آخرین فهرست 88 واحد تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل ستاد استاندارد سازی (کد گذاری) شده است به پیوست تصویر نامه شماره 2148/93/ص مورخ 24/4/93 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اضافه نمودن سه قلم محصول هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ با مشخصات 105D و 106D و 108D (با کد استاندارد 351606 و 351607 و 351608) به محصولات شرکت صدر شیمی گستران (موضوع ردیف 26 لیست منضم به بخشنامه پیروی) ارسال و اعلام می دارد شرکت مزبور مجاز می باشدصرفاً محصولات استاندارد سازی شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده را با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نماید.

حسن علیدوستی - مدیر کل دفتر صادرات

 

Top