تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

24/4/93

ارگان صادر کنندههیئت وزیران
شماره بخشنامه:   44655/ت50738 هـ

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

 معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 44655/ت50738 هـ مورخ 24/4/1393 را خطاب به وزارت صنعت ،معدن و تجارت به شرح زیر اعلام نموده است:

هیئت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 49566/60 مورخ 24/2/1393 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف-به منظور بررسی خط مشی صادرات کشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامه های جامع و بخشی توسعه صادرات غیر نفتی کشور شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص نمودن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی به صورت برنامه ریزی شده و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها وسیاست های صادراتی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ،شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و مرکب از وزیران صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهرسازی ،امور اقتصاد و دارایی ،جهاد کشاورزی ،کشور ،امور خارجه،ارتباطات و فناوری اطلاعات ،تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، نیرو و نفت ،معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ،رویس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران(دبیر شورا)تشکیل می شود. ب-تصمیمات شورای یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود. ج-دبیرخانه شورای مذکور در وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد.

 

Top