بخشنامه اعلام فهرست محصولات توليدی استاندارد شده

 گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركتهاي پارسا فن آوري اديب – پترو آذر آسيا – بهروان كيميا نوين ايساتيس – تبريز پتروليوم – پترو زيست البرز – عمران گستر شكوهيه – پترو يزدان كوير يزد – پترو كيمياي صنعت كوير يزد – روغن موتور آريان اطلس – كيميا اكسير آسيا – آراز شيمي – راد شيمي تهران – پالايش البرز آبادان .
باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 1892/95/ص مورخ 17/03/95 معاون محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي مذكور در نامه ياد شده به شرح جدول پيوست ، ارسال و اعلام مي دارد : شركت هاي توليدي مجاز مي باشند ، صرفاًً محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستاد و سايربخشنامه ها، مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايند. لازم به ذكر است عنوان محصول رديف 15 شركت تبريز پتروليوم اعلامي طي بخشنامه رديف 207751/374 مورخ 3/11/94 طبق نامه فوق الذكر ستاد بر اساس نامه شماره 2290-12/3/95 دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد به (اكتان بوستر كد دو ) اصلاح مي شود.

Top