بخشنامه تمدید یکساله اعتبار مجوز آزمایشگاه پارس لیان

ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی :

باسلام و احترام
پیروبخشنامه شماره 16891‏/95‏/32 مورخ 1‏/2‏/95 موضوع تمدید یکساله ی اعتبار مجوز آزمایشگاه پارس لیان اروند به پیوست تصویر نامه شماره 3986‏/95‏/ص – 10‏/08‏/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می گردد. خواهشمند است در خصوص آیتم ها ومشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاههای مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13‏‏/6‏‏/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند.در ضمن مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه فوق الذکر یک سال می باشد .

Top