بخشنامه اعلام صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین

ناظرین‏/ مدیران کل‏/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

موضوع: اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین در استان قزوین، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی .
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 3657‏/95‏/ص مورخ 17‏/7‏/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می گردد. خواهشمند است در خصوص آیتم ها ومشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاههای مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13‏/6‏/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند.در ضمن مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه فوق الذکر یک سال از تاریخ 17‏/07‏/95 می باشد.

 

Top