بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات کره

 ناظرین محترم کمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل
موضوع :رفع ممنوعیت صادرات کره فله

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ردیف 559 مورخ 21‏/12‏/92 موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت ، مجوز یا عوارض صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره 52055‏/210‏/95 مورخ 23‏/8‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره 3295‏/501‏/95 مورخ 18‏/8‏/95 قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات کره فله در بسته بندی بالای پانصد گرمی جهت اقدام با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم حوزه ریاست کل وروابط عمومی جهت آگاهی
3‏- جناب آقای خلج سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی

 

Top