بخشنامه گمرک ایران در مورد مشروط نمودن صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی که ارز آنها از طریق سیستم بانکی

تاريخ: 25/5/1391

شماره بخشنامه: 95912/91/747/59/71/167

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 94770/ت48171ک مورخ 14/5/1391 کارگروه صادرات کشور در مورد مشروط نمودن صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی که ارز آنها از طریق سیستم بانکی با نرخ مرجع (اعتبار اسنادی، برات و حواله) تامین گردیده به تعهد صادرکننده مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 95912/91/747/59/71/167 مورخ 24/5/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 5548/747/59/71/13 مورخ 20/1/1391 ، به پیوست تصویر مصوبه شماره 94770/ت48171ک مورخ 14/5/1391 کارگروه صادرات کشور ارسال و اعلام می دارد : صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی که ارز آنها از طریق سیستم بانکی با نرخ مرجع (اعتبار اسنادی، برات و حواله) تامین گردیده باشد منوط به تعهد صادرکننده مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل خواهد بود. بدیهی است جهت انجام تشریفات گمرکی صادرات اقلام موصوف لازم است صادرکننده نسبت به تودیع تعهد در بانک عامل و ارائه موافقت کتبی آن بانک به عنوان گمرک ذیربط اقدام نماید. ضمن اینکه اجرای بخشنامه شماره 8029/105/912/5/71/م مورخ 26/4/91 مبنی بر لزوم اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران نیز در خصوص موارد موصوف الزامیست. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. *یادآور می شود متن تصویب نامه شماره  94770/ت48171ک مورخ 14/5/1391 کارگروه صادرات کشور به شرح زیر است: وزیران عضو کارگروه صادرات کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 286906/46197 هـ مورخ 12/12/1389 تصویب نمودند: صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی که ارز آنها از طریق سیستم بانکی با نرخ مرجع (اعتبار اسنادی، برات و حواله) تامین گردیده باشد منوط به تعهد صادرکننده مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل خواهد بود. این تصویب نامه در تاریخ 8/5/1391 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

Top