بخشنامه اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پتروپل جم، مهران موتور امید، هماشیمی فرد

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویر نامه شماره 10378‏‏‏‏‏‏‏/96‏‏‏‏‏‏‏/ص مورخ 12‏‏‏‏‏‏‏/02‏‏‏‏‏‏‏/96 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه مذکور درج گردیده است، مجاز می باشند صرفاً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (مندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94) صادر نمایند.
بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفاً در گمرکات مجاز به انجام تشریفات فرآورده های نفتی نافذ بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی میباشد.

 

Top