بخشنامه در خصوص عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی

با سلام ،
پیرو بخشنامه شماره 39424‏/96‏/22 مورخ 6‏/2‏/96 موضوع عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی(ثامن) از مورخ 15‏/2‏/96، با عنایت به نامه شماره 10527‏/96 مورخ 23‏/2‏/96 مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام میدارد:
1- در خصوص اسناد منشاء مواد اولیه به کار رفته در تولید محموله های صادراتی، در شرایطی که اسناد موصوف از تاریخ 20‏/3‏/96 به بعد توسط پتروشیمی ها و پالایشگاههای مرجع صادرمیگردد، صرفاً از طریق سامانه ثامن ثبت و قابل پذیرش می باشد و به هیچ عنوان پذیرش فیزیکی وکاغذی اینگونه اسناد امکانپذیر نخواهد بود.
2- در خصوص اسناد منشاء که قبل از تاریخ مذکور صادر شده اند، گمرکات اجرایی ذیربط مطابق روال گذشته و با رعایت مهلت یکساله تعیین شده برای آنها، نسبت به اخذ اصل اسناد کاغذی و استعلام اصالت و صحت مندرجات و کسر از محل آنها اقدام نموده و حتی در صورت ثبت اسناد موصوف در سامانه ثامن نیز اخذ اصل اسناد فیزیکی مربوطه الزامیست. لیکن در صورت وجود ثبت اسناد در سامانه ثامن، کنترل سیستمی آنها کافی به مقصود بوده و نیازی به استعلام کتبی اصالت و صحت مندرجات از مرجع صادرکننده اسناد نمیباشد.
3- در خصوص اسناد منشاء تأمین سوختهای تقطیری و روغنهای تصفیه دوم، کماکان مطابق روال جاری و تا اطلاع ثانوی، پذیرش صورتجلسات مربوطه الزامیست و اینگونه اسناد فعلاً در سامانه ثامن ثبت نمیگردند.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم و ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط، دستور فرمایید به نحو مقتضی موضوع را به خدمت گیرندگان ذیربط نیز اطلاع رسانی نمایند. بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفاً درگمرکات اجرایی مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز موضوعیت داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

Top