فهرست شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت که بیش از 50 درصد (پنجاه درصد ) سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت می باشد

تاريخ: 2/10/1391

شماره بخشنامه: 178961/91/312

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص فهرست شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت که بیش از 50 درصد (پنجاه درصد ) سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت می باشد

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 178961/91/312 مورخ 26/09/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 41644/747/859/71/31 مورخ 2/2/91، به پیوست تصویر نامه شماره 414087 مورخ 21/9/91 مدیر کل هماهنگی بودجه و سرمایه گذاری وزارت نفت منضم به 4 برگ آخرین فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد . خواهشمند است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.*یادآور می شود متن نامه شماره 414087 مورخ 21/09/1391 وزارت نفت به شرح زیر است: عطف به نامه شماره 17334/91 مورخ 20/9/1391 جنابعالی ، به پیوست فهرست شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت که بیش از 50 درصد (پنجاه درصد)سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت می باشد بر اساس پیوست قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارسال می گردد . *یادآور می شود متن نامه شماره 173934/91مورخ 20/09/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: با عنایت به اینکه مطابق ماده 14 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزوزارتنفتوشرکتهای تابعه آن از ضوابط و محدودیتهای مقرر در آن دستورالعمل مستثنی می باشند . خواهشمند است دستور فرمایید آخرین فهرست شرکتهای تابعه آن وزارتخانه را به این سازمان ارسال نمایند . ضمناً با عنایت به اینکه در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی کشور ، بسیاری از شرکتهای تابعه آن وزارتخانه در حال خصوصی سازی می باشند، موجب امتنان خواهد بود ترتیبی اتخاذ فرمایند تا آخرین فهرست شرکتهای تابعه را در وب سایت اینترنتی آن وزارتخانه بارگذاری نموده و آدرس آنرا نیز اعلام نمایند تا امکان دسترسی به روز به فهرست اشاره شده برای گمرکات اجرایی کشور فراهم گردیده و از هر گونه سوء استفاده احتمالی شرکتهای خصوصی شده ممانعت گردد.

وزارت نفت
شرکتهای دولتی تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طبق پیوست قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ردیف

نام شرکت

1

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

2

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

3*

شرکت پالایش نفت اراک

4*

شرکت پالایش نفت تهران

5*

شرکت سهامی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

6*

شرکت توسعه صنایع پالایش نفت

7*

شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی ایران

8*

شرکت پالایش نفت بندرعباس

9*

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

10*

شرکت پالایش نفت لاوان

11*

شرکت پالایش نفت شیراز

12*

شرکت پالایش نفت آبادان

وزارت نفت
شرکتهای تابعه دولتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبق پیوست قانون بودجه سال 91 کل کشور

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1*

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز

17*

شرکت پتروشیمی بین الملل

2*

شرکت سهامی عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

18*

شرکت سهامی پتروشیمی دماوند

3*

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

19*

شرکت سهامی کالای پتروشیمی

4*

شرکت سهامی پتروشیمی تبریز

20*

شرکت سهامی پژوهش و فن آوری پتروشیمی

5*

شرکت سهامی عملیات غیر صنعتی پازارگاد

21*

شرکت سهامی پتروشیمی بیستون

6*

شرکت سهامی مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

22*

شرکت سهامی پتروشیمی شهید تند گویان

7*

شرکت سهامی پتروشیمی ارومیه

23*

شرکت سهای پتروشیمی خوزستان

8*

شرکت سهامی پتروشیمی بوعلی سینا

24*

شرکت پتروشیمی اروند

9

شرکت سهامی ره آوران فنون پتروشیمی

25*

شرکت سهامی پتروشیمی خلیج فارس

10*

شرکت سهامی راهبران پتروشیمی

26*

شرک سهامی پایانه ها و مخازن پتروشیمی

11*

شرکت سهامی پتروشیمی فجر

27

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

12*

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

28*

شرکت سهامی آب نیرو بندر امام

13*

شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل

29*

شرکت سهامی بسپاران بندر امام

14*

شرکت سهامی پتروشیمی پارس

30*

شرکت سهامی کیمیا بندر امام

15*

شرکت سهامی پتروشیمی مبین

31*

شرکت سهامی فرآورش بندر امام

16*

شرکت سهامی پتروشیمی نوری

32*

شرکت سهامی خوارزمی بندر امام

وزارت نفت
شرکتهای دولتی تابعه شرکت ملی نفت ایران طبق پیوست قانون بودجه سال 91 کل کشور

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1

شرکت ملی نفت ایران

16*

شرکت سهامی پایانه های نفتی ایران

2*

شرکت سهامی پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

17*

شرکت خدمات و ترابری پشتیبانی نفت

3*

شرکت ملی حفاری ایران

18

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز شرق

4

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز اروندان

19

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز غرب

5*

شرکت توسعه پترو ایران

20

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

6*

شرکت مهندسی و توسعه نفت

21

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

7*

شرکت سهامی بازرگانی نفت ایران–نیکو

22

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مارون

8

شرکت  سهامیملیمناطقنفتخیزجنوب

23

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

9

شرکت سهامی نفت مناطق مرکزی ایران

24*

شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب

10

شرکت سهامی نفت فلات قاره

25

شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

11

شرکت سهامی نفت خزر

26*

شرکت سهامی بهینه سازی مصرف سوخت

12*

شرکت سهامی خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت

27*

شرکت ملی صادرات گاز ایران

13

شرکت نفت و گاز پارس

29

شرکت خدمات رفاهی و فرهنگی نفت

14

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز کارون

30*

شرکت پیرا حفاری ایران

15

شرکت سهامی بهره برداری نفت و گاز گچساران

31*

شرکت سهامی پترو پارس

وزارت نفت
شرکتهای دولتی تابعه شرکت ملی گاز ایران طبق پیوست قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ردیف

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

1

شرکت ملی گاز ایران

24*

شرکت گاز استان فارس

2*

شرکت گاز استان خراسان شمالی

25*

شرکت پالایش گاز پارسیان

3*

شرکت گاز استان خراسان جنوبی

26*

شرکت گاز استان تهران

4*

شرکت گاز استان مرکزی

27*

شرکت گاز استان ایلام

5*

شرکت گاز استان همدان

28*

شرکت پالایش گاز ایلام

6*

شرکت گاز استان لرستان

29*

شرکت گاز استان اصفهان

7*

شرکت گاز استان کرمانشاه

30*

شرکت گاز استان خراسان

8*

شرکت گاز استان کردستان

31*

شرکت پالایش گاز بید بلند

9*

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

32*

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد ( خانگیران )

10*

شرکت گاز استان آذربایجان غربی

33*

شرکت پالایش گاز فجر جم

11*

شرکت گاز استان اردبیل

34*

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

12*

شرکت گاز استان مازندران

35*

شرکت مجتمع پالایش گاز پارس جنوبی

13*

شرکت گاز استان گلستان

36

شرکت انتقال گاز ایران

14*

شرکت گاز استان زنجان

37

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

15*

شرکت گاز استان قزوین

38

شرکت گاز استان هرمزگان

16*

شرکت گاز استان قم

39

شرکت گاز استان بوشهر

17*

شرکت گاز استان سمنان

40

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

18*

شرکت گاز استان یزد

41

شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی

19*

شرکت گاز استان گیلان

42

شرکت بازرگانی گاز ایران

20*

شرکت گاز استان خوزستان

43

شرکت گاز خودرو ایران

21*

شرکت گاز استان کرمان

44

شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران

22*

شرکت گاز استان چهار محال بختیاری

45

شرکت پالایش گاز بید بلند(2)

23*

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد

46

شرکت خدمات صنعتی و پالایشگاهی گاز ایران

* شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند

Top