قابل ورود بودن خودروهای با نشان تجاری هیوندائی مدلهای ACCENT و ELANTERA

تاريخ: 26/3/1392

شماره بخشنامه: 44565/92/42128/702/73/98 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص قابل ورود بودن خودروهای با نشان تجاری هیوندائی مدلهای ACCENT و ELANTERA

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 44565/92/42128/702/73/98 مورخ 12/3/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 1434/210/92 مورخ 6/3/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 63300/60 مورخ 5/3/92 دفتر ماشین سازی نیرومحرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری هیوندائی مدلهای  ACCENTو ELANTERA با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. ضمنا ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیرتخصصی صرفا جهت اطلاع می باشد. * یادآور می شود متن نامه شماره 1434/210/92 مورخ 6/3/92 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 63300/60 مورخ 5/3/1392 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه درخصوص خودروهای سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI به شرح مذکور در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 63300/60 مورخ 5/3/92 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: با توجه به چهل و هفتمین صورتجلسه کمیته فنی واردات خودرو مورخ17/2/92 ،به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای مربوط به خودرو وارداتی موردنظر شرکت آسان موتور نماینده رسمی HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران ارسال می گردد. با ارائه مشخصات خودرو و مشخصات مجوزهای مربوط ،به شرح جدول ذیل ،مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه اعلام مهلت ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیئت وزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری

نام شرکت تولیدکننده

کشور سازنده

نوع خودرو

مدل خودرو

نوع مدل موتور

HYUNDAI

HYUNDAI MOTORS

کره جنوبی

سواری (M1)

ACCENT(A/T) SALOON

G4FC (1591CC)

ELANTERA(A/T) SALOON

G1NB
(1797CC)

 

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 51018 مورخ 12/12/90 که تا اطلاع ثانوی معتبر است

مجوز شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

شماره 90005 مورخ 15/12/91 و شماره 94051 مورخ 18/1/92 که تا پایان سال 92 معتبر است

مجوز سازمان استاندارد

شماره 103383 مورخ 22/12/91 تا پایان سال 92 معتبر است

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000112281 مورخ 20/10/91 تا 20/10/92 معتبر است

خاطر نشان می سازد با توجه به مفاد مجوزهای چهارگانه فوق مهلت ثبت سفارش خودرو یاد شده تا تاریخ 20/10/92 می باشد.

Top