اعلام نرخ پایه صادراتی انواع قالبهای بدنه خودرو

تاريخ: 24/1/1391

شماره بخشنامه: -

اعلام نرخ پایه صادراتی انواع قالبهای بدنه خودرو، ید و بوتادین 1 و 3 توسط سازمان توسعه تجارت

سازمان توسعه تجارت نرخ پایه صادراتی انواع قالبهای بدنه خودرو، ید و بوتادین 1 و 3 را به شرح زیر اعلام نموده است:

ردیف

نام کالا

واحد

قیمت جاری (دلار)

تاریخ مصوبه

شماره مصوبه

نوع قیمت گذاری

گروه

1

انواع قالبهای بدنه خودرو

کیلوگرم

5

22/1/91

78/411/91

تعیین قیمت

خودرو و قطعات آن

2

ید (Iodine) با خلوص حداقل 95 درصد

کیلوگرم

75

22/1/91

79/411/91

افزایش قیمت

محصولات شیمیایی

3

بوتادین 1 و 3

تن

3100

22/1/91

180/411/91

افزایش قیمت

محصولات شیمیایی

 

 

 

 

Top