ارزش موتور سیکلت های نو ساخت چین، ژاپن، هند، مالزی و اندونزی بر مبنای سال 2012

تاريخ: 11/9/1391

شماره بخشنامه: 168102/8174/204/24/298

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارزش موتور سیکلت های نو ساخت چین، ژاپن، هند، مالزی و اندونزی بر مبنای سال 2012

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 168102/8174/204/24/298 مورخ 11/9/1391را به شرح زیر اعلام نموده است :

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 484 مورخ 23/8/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت و معدن و تجارت ارزش نو موتور سیکلت های سال ساخت 2012 چین، ژاپن، هند، مالزی و اندونزی و درصد ارزش برخی از قطعات عمده وارداتی قطعات مربوطه با توجه به لیست پیوست(دو برگ) در نظر گرفتن بیمه و کرایه حمل انجام گیرد لازم به ذکر است با عنایت به اینکه ترخیص موتورسیکلت به صورت CBU منوط به رعایت آیین نامه ضوابط فنی و واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت 28817 هـ مورخ 10/4/1382 هیات وزیران میباشد لذا ضمن رعایت کامل مقررات قبل از ترخیص با دفتر واردات هماهنگی لازم صورت پذیرد.

ارزش CBU  موتور سیکلتها سال 2012

ردیف

مشخصات موتور سیکلت

ساخت چین دلار (FOB) 
(از نوع معمولی)

هند و مالزی و اندونزی (FOB) 
(از نوع معمولی)

ساخت ژاپن دلار  (FOB) 
(از نوع معمولی)

1

موتور سیکلت 50 سیسی

210

310

520

2

موتور سیکلت 70 سیسی

250

360

620

3

موتور سیکلت 100 سیسی

315

620

1100

4

موتور سیکلت 125 سیسی

370

850

1350

5

موتور سیکلت 150 سیسی

460

1150

1750

6

موتور سیکلت 180 سیسی

600

1300

2150

7

موتور سیکلت 200 سیسی

750

1450

2500

8

موتور سیکلت 250 سیسی

950

1750

3000

9

موتور سیکلت 400 سیسی

1150

2450

3800

10

موتور سیکلت 450 سیسی

1350

2750

4200

11

موتور سیکلت 750 سیسی

1850

3600

5500

12

موتور سیکلت 1000 سیسی

-

-

6900

13

موتور سیکلت 1100 سیسی

-

-

8400

14

موتور سیکلت 1300 سیسی

-

-

9900

15

موتور سیکلت 2900 سیسی

-

-

14500

تبصره 1) در تعیین ارزش موتورسیکلتهای تریل (پرشی) معادل 40% (چهل درصد) و اسکوتر معادل 10% به ارزشهای فوق اضافه گر دد. تبصره 2) در مورد موتور سیکلتهای با سال ساخت کمتر با کسر 3% (سه درصد) به ازاء هر سال تعیین ارزش نو سال ساخت گردد. تبصره 3) ارزشهای فوق در اجرای تبصره 8 قانون خودرو و جهت محاسبه و اخذ حقوق ورودی می باشد.تبصره 4) جهت تعیین ارزش معاملاتی (جهت محاسبه بهای مال قاچاق) پس از تعیین درصد استهلاک نسبت به تعیین ارزش معاملاتی اقدام گردد. تبصره 5) درصد ارزش برخی از قطعات عمده واردات موتور سیکلتهای فوق بشرح جدول پیوست تعیین می گردد.

ارزش قطعات عمده وارداتی موتور سیکلتهای فوق به دلار
(برمبنای موتور سیکلتهای چینی)

ردیف

شرح درصد قطعات وارداتی

70CC

100CC

125CC

150CC

200CC

1

ست انجین کامل 35 درصد

88

110

130

161

262

2

تنه کامل با قاب بغل و جعبه ابزار 7/8 درصد

22

28

1/32

40

2/65

3

سیستم کامل اگزوز 6/2 درصد

5/6

2/8

63/9

12

5/19

4

سیستم سوخت رسانی 82/2 درصد

05/7

9/8

5/10

13

2/21

5

زین کامل 84/1 درصد

6/4

8/5

8/6

5/8

8/13

6

سیستم باک کامل 83/3 درصد

6/9

1/12

2/14

6/17

72/28

7

ست گلگیر جلو وعقب 2/3 درصد

8

10/10

9/11

72/14

24

8

مجموعه چراغها و راهنما 8/2درصد

7

82/8

36/10

9/12

21

9

ست سیم کشی کامل و سوییچ و بوق و اتوماتیک راهنما5/5 درصد

8/13

4/17

4/20

3/25

3/41

10

ست مارکها و برچسبها 42/0 درصد

1/1

35/1

6/1

93/1

15/3

11

ست چرخها و سیستم ترمز کامل 49/13 درصد

7/33

5/42

50

62

101

12

مجموعه فرمان و متعلقات شامل کیلومتر و قلوه ها و سیم ترمز و آینه و کلاچ 96/5 درصد

15

8/18

22

4/27

7/44

13

مجموعه جاپایی و جکها و پدالها 7/2 درصد

8/6

5/8

10

42/12

3/20

14

سیستم تعلیق جلو و عقب شامل کمکهای جلو و عقب و دوشاخ عقب و قاب زنجیر10/9درصد

8/22

7/28

7/33

9/41

3/68

تبصره 6) در کلیه موارد فوق پنج درصد نوسان قابل پذیرش است و درصورت خرید از مبداء (کشور سازنده )این نوسان تا ده درصد قابل پذیرش است.

Top